Diana Zekić – Jokić

Diana Zekić – Jokić

Diana Zekić – Jokić

Menadžerka korporativnih poslova za Hrvatsku i BiH | Molsoon Coors, Hrvatska

Od 2014.godine Diana je članica nagrađivanog, regionalno priznatog i uspješnog marketinškog tima Zagrebačke pivovare. Radila je na poziciji marketing menadžera za sponzorstva i događaje, a od aprila ove godine je prešla na poziciju voditelja korporativnih poslova Cro & BIH. Kaže da je za ovaj posao potreban visok nivo komunikacijskih, organizacionih i vodećih poslovnih vještina potrebnih za pravilno upravljanje i izvršavanje projekta. Komunikacija sa profilima različitih ljudi iz vanjske zajednice bila je svakodnevni dio posla, kao i komunikacija internih. Istovremeno, bila je strasno posvećena omogućavanju izgradnje jakih timova i mreža u spoljašnjem i unutrašnjem okruženju. Prije njenog angažmana sa Molson Coorsom radila je na svojim ličnim projektima, kao što je prvi lifestyle portal u Hrvatskoj (Frendice.hr) koji je osnovala i uređivala od 2006. Do 2014.godine i koji su joj pružili priliku da kontinuirano upravlja teškim situacijama, rješavanjem problema i komunikacijom sa klijentima i uključenim zajednicama.