Elisabetta Lazzaro

Elisabetta Lazzaro

Elisabetta Lazzaro

Profesorka Kreativne ekonomije | HKU Univerzitet umjetnosti Utrecht, Holandija

Elisabetta Lazzaro je profesorica kreativne ekonomije na Univerzitetu za umjetnost u Utrechtu, Holandija. Njena međunarodna karijera, publikacije i istraživanja fokusiraju se na ekonomiju, menadžment, preduzetništvo i umjetnost, kulturnu i kreativnu industriju (CCi); transfer tehnologije i digitalne umjetnosti, naslijeđe i kreativnost; kreativni prelazak, društveno-ekonomski uticaj CCI-a, gradski i regionalni razvoj i izgradnja kapaciteta kulture; održive poslovne modele i finansiranje (uključujući crowdfunding); kulturne prakse, raznolikost i dobrobit.
Elisabetta je redovan gostujući predavač na mnogim univerzitetima i simpozijumima širom svijeta. Ona je član Izvršnog odbora Udruženja za kulturnu ekonomiju (ACEI) i sjedi u nekoliko naučnih i upravljačkih odbora glavnih međunarodnih, evropskih i nacionalnih organizacija, vlada i institucija.