Anita Todorović

Anita Todorović

Anita Todorović

Osnivačica i kreativna direktorica | Whole in one communications

Anita Todorović je doktorand iz oblasti medija i komunikacije. Završila je osnovne studije, smjer novinarstvo, na Fakultetu političkih nauka, kao i master iz oblasti novinarstva i komunikacije na istom fakultetu na kome je položila sve ispite i završila trogodišnje doktorske studije iz oblasti medija i komunikacije. Bila je stručna saradnica i predavačica na svom matičnom Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na predmetu Odnosi sa javnošću. Za potrebe predmeta, zajedno sa akademikom prof. dr. Petrom Bokunom napisala je knjigu “Sam svoj PR”. Usavršavala se kod prof. dr. Edvarda De Bona, svjetski priznatog eksperta iz oblasti učenja kreativnosti kao vještine ljudskog uma, kog je prestižni magazin Time uvrstio u 50 najvećih živih umova današnjice. Iskustva iz saradnje sa prof. dr. De Bonom unijela je u svoju drugu knjigu “Kreativnost, priča koju pričamo sami sebi” (IP Jovan 2012, Beograd), koja je postala udžbenik iz predmeta “Vještine kreativnog mišljenja” na Akademiji za diplomatiju i bezbjednost gdje je kao asistentkinja u nastavi i predavačica radila više od dvije godine. Paralelno sa akademskim radom, vodila je treninge i osmislila edukativne programe za razvoj više različitih projekata Savjeta Evrope (Creating Cultural Capital, Cultural Corridors, Association for Culture and Turism Exchange).
Kao stručna konsultantkinja i trenerica vodila je obuke za različite kompanije i institucije među kojima su Britanska ambasada u Beogradu, Drušvo lobista Srbije, Ball Packaging, Lafarge BFC, Roche, Carlsberg, Avon Cosmetics. Marketinška znanja stekla je radeći sa Draganom Sakanom pionirom advertisinga na Balkanu, sa kojim je sarađivala nepunih 10 godina na različitim klijentima iz zemlje i svijeta: Svjetska banka, Austrijski kulturni forum, Bambi, Avon Cosmetics, British American Tobacco, Eurobank, Wiener Stadtische, GTZ, Bitef, Univerzitet u Beogradu.
Posljednjih 5 godina vodi sopstvenu agenciju za kreativne komunikacije „Whole in one communications“ (branding, dizajn, advertising, odnosi sa javnošću, event menadžment, tv i radio produkcija, teatarska produkcija i novi mediji). Zajedno sa našim proslavljenim glumcem Branislavom Lečićem, Anita je suosnivač edukativnog centra Lekart koji ima za cilj da pomogne svakom čovjeku da otkrije sebe i kroz umjetnost nađe put samoostvarenja i sreće. Osnivačica je i gl. i odg. urednica “Aha magazine” za kreativniji život koji već 3 godine mapira, predstavlja i promoviše ljude, projekte i nove ideje iz svih oblasti kreativnih industrija u zemlji i regionu.