Bojan Hadžihalilović

Bojan Hadžihalilović

Bojan Hadžihalilović

Creative Director | Fabrika, Sarajevo

Prije 20 godina Bojan Hadžihalilović bio je jedan od osnivača Design Studio TRIO Sarajevo. U početku je Studio bio uključen u snimke, novinske časopise, pozorišta i filmske plakate, dizajn knjiga. Nakon rata, Grupa je osnovala Agenciju Fabrika – Sarajevo koja se bavila dizajnom, računarskim garfikama, TV animacijama, proizvodnjom TV spotova i marketinškim komunikacijama. Radovi Trio grupe i Agencije Fabrika objavljeni su u sledećim časopisima: Graphis, Print, How, Step News, Newsweek, The Face, Creative Review, Art Press, “Print”, “Flash Art”, kao i u publikacijama “Anatomija dizajna”, “Inovativne promocije na poslu”, “Dizajn nestanka”, “Grafička agitacija II”, Zlo ne živi ovde, “Politički posteri u centralnoj i istočnoj Evropi 45-95”, “Bound les Borders”. Bojan Hadzihalilović, predaje vizuelnu komunikaciju i rukovodilac je Odsjeka za grafički dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.