Elisabetta Lazzaro

Elisabetta Lazzaro

Elisabetta Lazzaro

Profesorka Kreativne ekonomije | HKU Univerzitet umjetnosti Utrecht, Holandija

Elisabetta Lazzaro je profesorica kreativne ekonomije na Univerzitetu za umjetnost u Utrechtu, Holandija. Njena međunarodna karijera, publikacije i istraživanja fokusiraju se na ekonomiju, menadžment, preduzetništvo i umjetnost, kulturnu i kreativnu industriju (CCi); transfer tehnologije i digitalne umjetnosti, naslijeđe i kreativnost; kreativni prelazak, društveno-ekonomski uticaj CCI-a, gradski i regionalni razvoj i izgradnja kapaciteta kulture; održive poslovne modele i finansiranje (uključujući crowdfunding); kulturne prakse, raznolikost i dobrobit.
Elisabetta je redovan gostujući predavač na mnogim univerzitetima i simpozijumima širom svijeta. Ona je član Izvršnog odbora Udruženja za kulturnu ekonomiju (ACEI) i sjedi u nekoliko naučnih i upravljačkih odbora glavnih međunarodnih, evropskih i nacionalnih organizacija, vlada i institucija.

 

Opis predavanja na Play Media Day 04:

Izazovi i prilike u kulturnim kreativnim industrijama: Evropska perspektiva

Kulturne i kreativne industrije (CCI) uključuju širok raspon različitih sektora. Kontekst CCI-a je složen, jer nosi i kulturnu i društveno-ekonomsku vrijednost.

Iz perspektive kreativnih profesionalaca, građana i kreatora politike na lokalnom, nacionalnom i evropskom nivou, neophodno je priznati i poticati tu vrijednost. Glavna tema će razmotriti trenutne trendove, izazove i mogućnosti.