Larisa Halilović

Larisa Halilović

Larisa Halilović

Ekspertica za obrazovanje, govornica i trenerica | Bosna i Hercegovina

Larisa Halilović je stručnjak za obrazovanje, govornik i trener sa preko 20 godina iskustva u liderstvu, menadžmentu i profesionalnom razvoju. Tokom svoje karijere, Larisa je predvodila međunarodne timove i projekte u obrazovanju i digitalnoj industriji u osam zemalja svijeta, uključujući dva globalna pilot projekta: Blended Learning i Digital Cities. Larisa ima kvalifikacije na Univerzitetu Cambridge, UK i Auckland Univerzitetu, Novi Zeland, u oblasti obrazovanja odraslih, lingvistike i psihologije. Njena aktuelna istraživanja fokusiraju se na ulogu emocionalne inteligencije i liderstva zasnovanog na vrijednostima u vremenima digitalne transformacije. Larisa je direktorica British Council-a u Bosni i Hercegovini i članica Instituta za liderstvo i menadžment, Međunarodnog udruženja kvalifikovanih trenera, Savjetodavnog odbora za kreativno mentorstvo i suosnivačica Udruženja za razvoj filmske industrije: Scout film.

 

Opis predavanja na Play Media Day 04:

Ljudski faktor

U ovim uzbudljivim vremenima digitalne transformacije, naš svakodnevni fokus je na društvenim medijima, vještačkoj inteligenciji, mašinskom učenju, Internetu stvari, robotima, virtuelnoj, augmentativnoj i hiper realnosti. Ali šta je sa ljudima? Larisa Halilović u svom predavanju istražuje “ljudski faktor” u umjetnom svijetu, gledajući kako mi kao ljudi možemo pozitivno uticati na oblikovanje digitalne budućnosti.