Miloš Trkulja

Miloš Trkulja

Miloš Trkulja

Predavač i savjetnik za strateški razvoj | Srbija

Rođen 16.10.1967. godine u Beogradu. Magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, trenutno privodi kraju rad na doktorskoj disertaciji iz domena digitalne globalizacije. U dosadašnjoj karijeri nalazio se na različitim izvršnim menadžment i marketing pozicijama u sportskim organizacijama i savezima, vodećim medijskim kućama, Vladi Republike Srbije i kompaniji Microsoft. Danas je savetnik za strateški razvoj najveće privatne IT kompanije u BiH, LANACO iz Banja Luke i predavač na FEFA fakultetu u Beogradu, master studije Digitalna transformacija. Kao predavač i predavač po pozivu bio je angažovan na Sportskoj Akademiji u Beogradu, Fakultetu za sport u Beogradu, Ekonomskom fakultetu u Beogradu i Podgorici. Objavio je dve knjige i više naučnih radova koji bliže objašnjavaju kompleksan odnos koji se kreira između marketinga i procesa globalizacije. Učestvovao kao predavač na brojnim konferencijama u Srbiji, regionu Zapadnog Balkana, UK, USA, Kanadi i Nemačkoj. Društvenu angažovanost je realizovao kroz Atlanski Savez Srbije, NALED, Američku Privrednu Komoru i njene različite Odbore, te Olimpijski Komitet Srbije. Za dosadašnji rad i postignute uspehe dobio je više domaćih, regionalnih i međunarodnih priznanja i nagrada. Oženjen, supruga Tanja, ćerke Olja i Sonja.

 

Opis predavanja na Play Media Day 04:

Digitalna transformacija

Digitalna transformacija indirektno utiče na perspektive svjetske ekonomije i kreiranje jednog novog naprednog biznis eko sistema baziranog na digitalnim kapacitetima. Na vrhu liste funkcija koje u kontinuitetu trpe najveći digitalni pritisak se jasno izdvojio marketing. Zbog toga je on danas u potrazi za sopstvenim identitetom. Koje su realne opcije njegovog budućeg razvoja?