Natalija Čorbić

Natalija Čorbić

Natalija Čorbić

Strategist | Pioniri Communications

Natalija Čorbić je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a svoja prva iskustva sa marketinškim agencijama danas naziva “analizom industrije”. U agenciji Pioniri Communications bavi se komunikacionom strategijom brendova posljednje 2 godine.