Nela Marinković

Nela Marinković

Nela Marinković

Osnivač i edukator | Stressless, Banja Luka

MA Nela Marinković je osnivač i edukator Centra za stres menadžment „StressLess“, koji je osnovan s ciljem kreiranja edukativnih programa i konsultantskih usluga iz oblasti unapređenja profesionalnih i ličnih vještina iz oblasti motivacije, posvećenosti, produktivnosti i stres menadžmentu, s ciljem kreiranja zdrave organizacione klime u kompanijama. Sve StressLess usluge su kreirane custom made, prema potrebama klijenata. StressLess je prvobitno pružao usluge isključivo zaposlenima u IT kompanijama, koji se svakodnevno suočavaju sa brzim razvojem, a zaposleni su pred velikim izazovom da prate posljednje trendove i time obezbijede konkurentnost kompanije na tržištu rada. Međutim, vrlo brzo se interesovanje za StressLess usluge proširilo i na druge industrije, i kompanije iz privatnog i državnog sektora. StressLess edukativni programi su bazirani na spoju nauke i prakse i time se nastoji obezbijediti najbolja usluga za klijente. Nela Marinković je osnovni i master studij završila na Filozofskom fakultetu, Studijskom programu psihologija u Banjoj Luci, gdje je trenutno i angažovana kao asistent. Pored formalnog obrazovanja, edukant je Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije i radi kao psihoterapeut pod supervizijom. Iza nje je niz treninga i edukacija na kojima je bila učesnik i edukator. Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom i redovno učestvuje na konferencijama od međunarodnog značaja. 2015. je nagrađena je za najuspješniji rad na Naučno-stručnom skupu „StES“. Za StressLess ideju, zajedno sa timom, je nagrađivana nekoliko puta. Iza nje je mnogo upješno realizovanih treninga i edukacija, seminara, konferencija, radionica i meet-up-a za različite grupe polaznika. Posvećena je razvoju ljudskih potencijala i osnaživanju mladih.