Una Kasagić

Una Kasagić

Una Kasagić

Osnivač i edukator | Stressless, Banja Luka

Una Kasagić je master psihologije, osnivač i edukator centra za stres menadžment StressLess. StressLess vjeruje u zdravu organizacionu kulturu i unapređenje ličnih i profesionalnih vještina zaposlenih u cilju ostvarenja maksimuma njihovih potencijala i konkurentnosti na tržištu rada.
Bachelor i master studije je završila na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, a boravkom u SAD-u stekla dodatne i unaprijedila postojeće vještine iz oblasti internacionalne komunikacije i adaptacije na multikulturalno okruženje.
Lično i profesionalno je orijentisana ka psihologiji, a iskustvo je sticala i gradila radeći u sektorima u kojima je efikasna komunikacija s ljudima ključna za uspješnu saradnju. Zajedno sa ostatkom svog kreativnog i energičnog StressLess tima svakodnevno razbija predrasude o psihologiji i njenoj primjeni u odgovoru na potrebe savremenog tržišta.